submenu
content

Doprecyzowanie zasad prewencji wypadkowej

27-10-2017

Sejm poparł poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W praktyce chodzi o doprecyzowanie zasad realizowanej przez ZUS prewencji wypadkowej.

 

Celem procedowanej przez parlament regulacji jest unormowanie trybu i zasad finansowania ze środków Funduszu Wypadkowego zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Jest to tyle istotne, że dotychczasowe przepisy były zbyt enigmatyczne i wymagały uszczegółowienia.

 

Poziom finansowania

 

Nowelizacja ustala finansowanie prewencji wypadkowej na poziomie 1 proc. należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe.

 

ZUS wspólnie z CIOP

 

W myśl procedowanych przez parlament regulacji, zasady konkursów dla przedsiębiorców, którzy chcą polepszyć warunki pracy, będzie ustalał prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja normuje także współpracę ZUS z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym. To właśnie CIOP zostaną przekazane zadania związane z merytoryczną oceną składanych przez przedsiębiorców projektów.

 

Duże zainteresowanie przedsiębiorców

 

W latach 2013-2016 z dofinansowania projektów, poprawiających warunki pracy i zwiększających bezpieczeństwo, skorzystało ponad tysiąc przedsiębiorstw.

 

Ze względu na popularność dofinansowania, liczbę składanych wniosków przez przedsiębiorców, a przede wszystkim na rosnącą wysokość kwoty przeznaczonej konieczne stało się unormowanie zasad i trybu przyznawania dofinansowania na poziomie przepisów powszechnie obowiązujących.

 

Wejście w życie nowych przepisów zostało zaplanowane na 1 stycznia 2018 roku. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: