submenu
content

Pracujący nie spieszą się na emeryturę

20-10-2017

 

Na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przechodzą głównie osoby, które dotąd były nieaktywne zawodowo. Od początku września ZUS przyjął 270 tys. wniosków związanych z przywróceniem wieku emerytalnego.

 

Od początku września br. wnioski o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym złożyło ok. 270 tys. osób. To 75% spośród szacowanych 331 tys. osób, które mogą przejść na emeryturę w związku z przywróceniem wieku emerytalnego od 1 października.

 

Wyczekiwana emerytura

 

Ok. 70% spośród osób, które złożyły od września wnioski o emeryturę w związku z przywróceniem wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, stanowią osoby nieaktywne zawodowo. W grupie tej są osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy i świadczenia przedemerytalne oraz osoby, które nie pracowały albo nie pobierały świadczenia.

 

Wszystkie te osoby dzięki przywróceniu wieku emerytalnego mogą szybciej skorzystać z prawa do emerytury.

 

- „Bez przywrócenia wieku emerytalnego osoby te musiałyby dłużej czekać na emeryturę. Dzięki reformie szybciej otrzymają świadczenie” – mówi minister Elżbieta Rafalska. - „Dla osób nieaktywnych zawodowo możliwość przejścia na emeryturę w przywróconym wieku emerytalnym to gwarancja stałego świadczenia. Jeśli nawet będzie to świadczenie w wysokości minimalnej emerytury, osoby te odczują poprawę swojej sytuacji” – dodaje szefowa resortu pracy.

 

Emerytura a płeć i forma zatrudnienia

 

Wśród tych, którzy złożyli wnioski we wrześniu o emeryturę, 21% stanowili pracownicy najemni, a 7,2% - osoby samozatrudnione. O ile w pierwszej grupie na zakończenie pracy zawodowej decyduje się więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio – 22,4% i 18,7%), o tyle w drugiej grupie widać tendencję odwrotną – decyzję o przejściu na emeryturę częściej podejmują w tym przypadku mężczyźni niż kobiety (odpowiednio – 9,6% i 5,4%).

 

Aktywni zawodowo wolą pracować dłużej

 

- „Zarzut, że przywrócenie wieku emerytalnego spowoduje odpływ pracowników z rynku pracy, nie znajduje potwierdzenia w twardych danych” – mówi minister Elżbieta Rafalska. Jak dodaje szefowa resortu pracy, „Wnioski o emeryturę w przywróconym wieku emerytalnym składają przede wszystkim osoby, które nie były aktywne na rynku”.

 

Warto pamiętać, że te osoby, które podejmują decyzję o kontynuowaniu aktywności zawodowej, otrzymają wyższe emerytury. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie. Jest to jeden z największych przyrostów na świecie.

 

Pracodawcy za przywróceniem wieku emerytalnego

 

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Randstad, ponad połowa (57%) pracodawców mniej lub bardziej zdecydowanie popiera przywrócenie wieku emerytalnego. Najczęściej uzasadniają to trudnościami, z jakimi starsi pracownicy mogą mierzyć się przy wykonywaniu niektórych prac. Taki argument podaje 26% przedsiębiorców. Według 16% pracodawców obniżony wiek emerytalny to najwyższy czas na odpoczynek i emerytura w tym wieku po prostu się należy. Na niską efektywność starszych pracowników uwagę zwraca 15% respondentów.

 

Zabezpieczone środki na wypłatę emerytur

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń. Wskaźnik pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek oraz ich pochodnymi osiągnął rekordową wielkość – 79,1% w pierwszym półroczu br., a w samym tylko drugim kwartale – 79,8%. Takiego wyniku nie odnotowano od 2001 roku.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: