submenu
content

Oświadczenie

12-09-2017

W mediach pojawiły się komentarze na temat projektu ustawy wydłużającej możliwość korzystania z obniżonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 

 

Propozycja, aby tym rozwiązaniem objęte zostały osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej po 1 stycznia 2018 r., była podyktowana wyłącznie potrzebami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Są one związane z koniecznością dostosowania systemów informatycznych do nowych regulacji.

 

ZUS deklarował, że minimalny niezbędny czas na przygotowanie i wdrożenie takich zmian wynosi 9 miesięcy. Było to między innymi przyczyną przesunięcia wejścia w życie przepisów przywracających wiek emerytalny 60/65 lat na dzień 1 października 2017 r.

 

Z zadowoleniem przyjmuję deklarację Zakładu o gotowości wdrożenia przepisów projektowanej ustawy z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: