submenu
content

Rekomendacje w przeglądzie emerytalnym

04-01-2017

Przegląd emerytalny, przyjęty 30 grudnia 2016 r. przez Radę Ministrów, zawiera rekomendacje wynikające ze szczegółowej analizy systemu emerytalnego. Obowiązek dokonania takiego przeglądu wynika z nowelizacji ustawy emerytalnej z 2012 r., przewidującej podwyższenie wieku emerytalnego.

 

Ten dokument nie jest projektem ustawy, a zaproponowane w nim zmiany nie muszą zostać wprowadzone w życie. Żeby powstał projekt ustawy, konieczne jest przygotowanie nowelizacji, zawierającej konkretne propozycje zmian w szczegółowo określonych przepisach. Potrzebna będzie także ocena skutków finansowych i społecznych takiej nowelizacji.

MRPiPS zajmowało się wyłącznie analizą obowiązujących przepisów i przygotowaniem sprawozdań z obu przeglądów przepisów emerytalnych. W resorcie nie toczą się prace nad żadnymi projektami zmian w tym zakresie.

 

W rekomendacjach, przygotowanych przez MRPiPS, nie ma propozycji żadnych ograniczeń dotyczących dorabiania na emeryturze. Pobierający świadczenie będą mogli, tak jak do tej pory, dorabiać w nieograniczony sposób. Ostateczna wersja przeglądu, która będzie przedmiotem debaty w Sejmie, nie zawiera żadnych szczegółowych propozycji ograniczeń w tym zakresie.

 

Nie ma także w najbliższych planach rozszerzenia zakresu ubezpieczeń społecznych, czyli ewentualnego objęcia nimi umów o dzieło. MRPiPS będzie analizowało sytuację na rynku pracy i efekty nowej stawki minimalnego godzinowego wynagrodzenia. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-01-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: