submenu
content

Zasiłki chorobowe - oszczędności dla FUS i pracodawców

30-03-2004

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa, przyjęta przez Radę Ministrów 30 marca br., spowoduje zmniejszenie wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który jest dotowany z budżetu państwa oraz zmniejszy obciążenia pracodawców z tytułu wpłaty zasiłków chorobowych. W konsekwencji przyczyni się do obniżenia kosztów pracy. Projekt jest kolejnym elementem Programu uporządkowania ograniczenia wydatków publicznych.

Dzięki tej ustawie możliwe będzie zmniejszenie wydatków FUS o blisko 270 mln zł już w 2005 roku. W sumie w latach 2005-2008 uda się zaoszczędzić ponad 1,3 mld zł.

Nowelizacja zawiera następujące zmiany:

  • likwidację możliwości przedłużania okresu zasiłkowego o dalsze 3 miesiące;
  • ustalenie podstawy wymiaru zasiłków, dla wszystkich ubezpieczonych na podstawie ich wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych;
  • ograniczenie wysokości zasiłków chorobowych przyznawanych w związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy ze 100 do 80 proc. podstawy wymiaru, a świadczenia rehabilitacyjnego – do 75 proc. podstawy wymiaru;
  • ograniczenie wysokości zasiłku chorobowego przysługującego po 90 dniach nieprzerwanej choroby ze 100 do 80 proc. podstawy wymiaru.

Projekt przewiduje wydłużenie okresu zasiłkowego z obecnych 180 dni do 182 dni w związku z przystąpieniem Polski do Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego. Proponuje się również podniesienie do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłków chorobowych oraz wynagrodzenia za czas choroby dla dawców organów.

W zeszłym roku wprowadzono do Kodeksu pracy zmianę dotyczącą sposobu płacenia świadczeń przy zwolnieniach lekarskich. Jeśli nie trwają 7 dni, za pierwszy dzień pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za czas choroby. Razem z tym rozwiązaniem wprowadzono drugie, polegające na tym, iż pracownik mógł jeden dzień nie przyjść do pracy, jeśli się źle czuł i nie musiał stanu swojego zdrowia potwierdzać u lekarza. Natychmiast okazało się, że wzrosła liczba dni zasiłkowych finansowanych z FUS. W 2003 r. odnotowano po raz pierwszy (po okresie kilkuletniego spadku) wzrost liczby dni absencji. Liczba dni absencji chorobowej w 2003 r. wyniosła 156,3 mln dni (czyli o 3,7 proc. więcej niż w 2002 r.), przy czym wyższe tempo wzrostu zanotowano w zakresie absencji finansowanej z FUS. Dni absencji chorobowej finansowanej z FUS było w sumie w 2003 r. 98,5 mln (o 7,8 proc. więcej niż w 2002 r.). Ogółem wydatki na świadczenia chorobowe z FUS wyniosły 3,78 mld zł wobec 3,43 mld zł w 2002 r.

Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w latach 1999-2002 utrzymywały się na poziomie około 0,7 proc. PKB.

Łączne skutki proponowanych zmian:

Lata

2005

2006

2007

2008

w mln zł

zmniejszenie wydatków FUS

269,5

317,2

346,1

375,5

Zobacz również:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw 
(pobierz plik)

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: