submenu
content

Śląskie: prawie 2 tys. nowych miejsc dzięki Maluch+

20-02-2018

Ponad 32,4 mln zł z programu Ministerstwa Rodziny „MALUCH+ 2018” trafi do województwa śląskiego na rozwój i utrzymanie placówek opieki dla najmłodszych dzieci. Utworzonych zostanie prawie 2 tys. nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych – powiedział Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas konferencji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim poświęconej programowi „Maluch+” 2018.

 

Wiceminister Szwed wspólnie z Jarosławem Wieczorkiem, Wojewodą Śląski wręczyli listy gratulacyjne dla dziewięciu śląskich samorządów, które dzięki wsparciu z programu „Maluch+” 2018 utworzą nowe miejsca opieki. W sumie to 205 nowych samorządowych miejsc dla maluchów na Śląsku.

 

- Program „Maluch+” jest jednym z najważniejszych programów, które realizujemy – mówił wiceminister Szwed. - Najważniejszą zmianą, jaką wprowadziliśmy są środki finansowe (…) przez ostatnie lata ten program był wsparty kwotą 150 mln zł z budżetu państwa, w roku 2018 jest to kwota trzykrotnie wyższa – 450 mln zł – zaznaczył.

 

Oprócz większej ilości środków przeznaczonych na jego realizację jedną z najważniejszych zmian w ramach programu jest zwiększenie dofinansowania miejsc dla dzieci niepełnosprawnych, a także wprowadzenie możliwości utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego przez jednostki samorządu na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz przez podmioty indywidualne prowadzące działalność gospodarczą.


- Mamy nadzieję, że ten program pozwoli poprawić sytuację rodzin, które chcą łączyć życie zawodowe z opieką nad dziećmi. Myślę, że te możliwości będą większe, dlatego też dziękuję przedstawicielom samorządów, które się w to angażują – dodał wiceminister. 

 

Tegoroczny edycja programu „MALUCH+“ była podzielona na cztery moduły. Moduł pierwszy i trzeci dotyczył dofinansowania tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi  i czwarty - utrzymania już istniejących.  Dwa pierwsze skierowane były do samorządów, dwa kolejne do pozostałych podmiotów.

 

W województwie śląskim z programu zostanie dofinansowanych prawie 2 tys. nowotworzonych miejsc oraz 7 183 już funkcjonujących miejsc, w tym 64 miejsca dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

Samorządy, na terenie których nie działała żadna placówka dla najmłodszych po raz pierwszy w tej edycji, miały gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości aż 80 proc. kosztów budowy żłobka lub klubu dziecięcego. W województwie śląskim takie dofinansowanie otrzymały 2 gminy.

 

 

 

Wyniki konkursu „Maluch+ 2018” są już znane. Przyznano dofinansowanie dla 3 249 placówek z 821 gmin w całym kraju. Powstaną dzięki temu 944 nowe żłobki i kluby dziecięce lub dzienni opiekunowie, na terenie 452 gmin, które przyjmą prawie 25 tys. najmłodszych dzieci. Ponad 56 tys. już istniejących miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania.

 

Spośród wszystkich gmin, na terenie których tworzone są miejsca w ramach tegorocznego programu Maluch+, 79%, to jest 356 gmin, to gminy małe, z liczbą mieszkańców poniżej 40 tys.

 

Na koniec 2017 roku w całej Polsce żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie zapewniały 108,6 tys. miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Instytucje opieki działają w 917 gminach, to zaledwie 37% ogółu. Ponoszone przez rodziców opłaty wynoszą od 400 zł w żłobkach samorządowych do 1000 zł w żłobkach niepublicznych. Dzięki wprowadzonym zmianom oraz programowi Maluch+ zwiększa się dostępność miejsc opieki oraz maleją koszty utrzymania i prowadzenia żłobka oraz klubu dziecięcego.

 

Zdjęcia z wydarzenia.

Śląskie: prawie 2 tys. nowych miejsc dzięki Maluch+ Śląskie: prawie 2 tys. nowych...
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: