submenu
content

Wojewodowie sprawnie przejęli unijną koordynację

07-02-2018

Rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wraz z początkiem roku zostało przekazane wojewodom - poinformowała na briefingu prasowym minister Elżbieta Rafalska.

 

Powodem przekazania spaw wojewodowm było załatwianie spraw z zakresu unijnej koordynacji odbywało się ze sporym opóźnieniem.

 

 

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” pozwala na udzielenie wsparcia rodzinie bez względu na  to, w jakim kraju UE przebywa wnioskodawca, a w jakim pozostali członkowie rodziny. Wymagane jest jednak spełnienie warunków, jakie nakładają na wnioskodawcę przepisy kraju, w którym jest on ubezpieczony lub zatrudniony.

 

Wojewoda zamiast marszałka

 

W wyniku uchwalenia przez parlament pakietu zmian dla rodzin sprawy z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które do tej pory pozostawały w gestii marszałków województw, od 2018 roku zostały przekazane wojewodom. Powód? Rozpatrywanie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze przez samorządy województw  odbywało się ze znacznym opóźnieniem. Przekazanie wojewodom prowadzenia spraw dotyczących unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest tym bardziej uzasadnione, że jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, które zostało jedynie zlecone samorządom województwa. Co ważne, dzięki zmianie minister rodziny zyskał znacznie większy wpływ na egzekwowanie efektywnej realizacji zadań  zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Tak było wcześniej…

 

Marszałkowie województw przekazali do wojewodów w sumie 242 313 spraw dotyczących świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych (dodatkowo 130 spraw z zakresu zasiłku dla opiekuna, co stanowi najmniejszą skalę spraw). Co ważne, postępowania administracyjne wszczęli tylko w 42,44% wszystkich spraw (w 57,56% spraw nie podjęli żadnych czynności).

 

Z urzędów marszałkowskich do urzędów wojewódzkich trafiło również 34 016 spraw inicjowanych przez instytucje zagraniczne.

 

Brak wszczęcia przed 1 stycznia 2018 roku postępowania w zakresieświadczenia wychowawczego w największym stopniu dotyczy samorządów województw: opolskiego (4722 – 100% wszystkich spraw), lubuskiego (5372 – 85,42%) i zachodniopomorskiego (6314 – 83,77%).

 

W zakresieświadczenia rodzinnychbrak wszczętych postępowań przed 1 stycznia 2018 roku dotyczy najbardziej samorządów województw: opolskiego (8894 – 83,35%), mazowieckiego (5210 – 82,86%) i zachodniopomorskiego (3857 – 76,04% wszystkich spraw),

 

… a tak jest teraz

 

W wyniku przekazania realizacji zadań związanych z unijną koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego z urzędów marszałkowskich do urzędów wojewódzkich w tych ostatnich zostało zatrudnionych 437 pracowników regionalnych ośrodków polityki społecznej (jednostek podległych samorządowi województwa). To 92,58% ogólnej liczby osób, jakie rozpoczęły pracę w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych (472).

 

W pierwszych dwóch tygodniach od przejęcia zadania w samym tylko województwie opolskim wydano prawie 650 decyzji, co jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę ponad 12 tys. spraw bez wszczętego postępowania.

 

 

Wojewodowie sprawnie przejęli unijną koordynację Wojewodowie sprawnie przejęli...
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: