submenu
content

Polska polityka rodzinna w czołówce UE

23-11-2017

Polska utrzymuje się na 4. miejscu wśród państw Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę finansowe wsparcie rodzin w relacji do osiąganego przez nie przeciętnego wynagrodzenia – to wniosek z najnowszego badania firmy PwC.

 

Celem przeprowadzonego przez firmę PwC badania było wykazanie, na jaką pomoc w 2017 roku może liczyć przeciętna rodzina w poszczególnych państwach UE. Dla każdego z tych państw przeprowadzono symulację zgodnie z określonymi założeniami. Przyjęty w badaniu model rodziny stanowią oboje pracujący i zarabiający średnią krajową rodzice z dwojgiem zdrowych dzieci w wieku 4 i 8 lat.

 

Badanie uwzględnia najważniejsze elementy finansowego wsparcia dla rodzin z dziećmi zarówno
w systemach podatkowych, jak i w zakresie świadczeń rodzinnych w państwach UE. Poza obszarem badań znalazła się cena koszyka dóbr, darmowe posiłki, lekarstwa i podręczniki dla dzieci czy odliczenia indywidualne (nie na dzieci).

 

Znaczące wsparcie dla polskich rodzin

 

Wsparcie finansowe w relacji do przeciętnego wynagrodzenia stawia Polskę z wynikiem 7,9% na 4. miejscu wśród państw Unii Europejskiej. Wyprzedzają nas tylko Francja, Węgry i Austria. Wynik Polski znacznie przewyższa średnią dla UE. Przeciętne finansowe wsparcie dla rodzin w stosunku do wynagrodzenia we wszystkich państwach UE wynosi 4,9%.

 

Średnia kwota pomocy w Polsce i UE

 

Z badania PwC wynika, że kwota finansowego wsparcia dla rodzin w Polsce wynosi 8 225 zł rocznie. Jest to wartość zbliżona do średniej kwoty pomocy państw UE (10 178 zł rocznie).

 

Wzrost urodzeń

 

Od stycznia do sierpnia br. urodziło się w Polsce ok. 272 tys. dzieci. W stosunku do analogicznego okresu sprzed roku i dwóch lat oznacza to wzrost na poziomie – odpowiednio – 7 i 10%. W poszczególnych miesiącach (z wyjątkiem kwietnia) liczba urodzeń była wyższa niż w tych samych miesiącach rok temu.

 

„Jeżeli tendencja wzrostowa utrzyma się do końca roku 2017, to liczba urodzonych dzieci w całym 2017 roku powinna przekroczyć 400 tys., co byłoby najwyższym wynikiem od 2011 roku. W ciągu ostatnich 16 lat próg 400 tys. urodzeń w ciągu roku był przekraczany tylko trzy razy (tj. w latach 2008-2010. Warto również przytoczyć prognozę GUS z 2014 roku, według której w Polsce w 2017 r. miało urodzić się ok. 346 tys. dzieci…” – podaje PwC.

 

Elastyczne formy pracy mniej popularne

 

Jak wynika z badania PwC, 25% Polaków nie przepada za elastycznym czasem pracy. To 12% więcej niż średnia w UE. Jednocześnie 40% przedsiębiorstw nie pozwala korzystać pracownikom z elastycznego czasu pracy. Stąd też praca w niepełnym wymiarze nie jest w Polsce tak popularna, jak w innych krajach Unii Europejskiej.

 

W Polsce w niepełnym wymiarze godzin pracuje 9,7% kobiet i 8% mężczyzn. Tymczasem np. w Holandii jest to – odpowiednio 76,5% i 26,2%.

 

Elastyczne formy pracy zakładają m.in. możliwość akumulacji godzin w celu w celu ich późniejszego odebrania (w tym w postaci pełnych dni wolnych) lub/i możliwość zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Skorzystanie ze wszystkich tych form w Niemczech umożliwia 62% pracodawców. W Polsce odsetek ten wynosi 44%.

 

Praca w biurze vs. praca zdalna

 

Odsetek osób pracujących w domu wśród wszystkich pracowników wynosi w Polsce 13,1%. Średnia unijna jest wyższa jedynie o 0,4 pkt. proc. Praca zdalna jest wykonywana najczęściej w Danii (29,2%), a najrzadziej w Rumunii (0,6%).

 

Kobiety aktywne na rynku pracy

 

Według PwC kobiety coraz więcej czasu spędzają w pracy. Pracują powyżej 40 godzin tygodniowo, ponad 8 godzin dziennie i ponad godzinę dłużej niż wynosi średnia unijna. Mniej od Polek pracują kobiety we Włoszech, Danii, Irlandii i Estonii.

 

Co ważne, w Polsce systematycznie wzrasta udział kobiet w ogólnej liczbie zatrudnionych. Obecnie jest to ok. 50%.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: