submenu
content

Karta Dużej Rodziny: konkurs na organizację

16-11-2017

Ogłoszono otwarty konkurs na wyłonienie organizacji pozyskującej partnerów Karty Dużej Rodziny edycja 2018-2019.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

 

  • organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), zwanej dalej UoDPPioW,

m.in. stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje posiadające osobowość prawną,

  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW

 

do udziału w otwartym konkursie ofert na wyłonienie organizacji pozyskującej partnerów Karty Dużej Rodziny. 

 

Szczegóły dostępne tutaj. 

Konkurs na wyłonienie organizacji pozyskującej partnerów Karty Dużej Rodziny Konkurs na wyłonienie organizacji...
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: