submenu
content

Maluch+ 2018: jakie środki można otrzymać?

02-11-2017

Program „MALUCH+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  Dofinansowanie na utworzenie lub utrzymanie miejsc opieki nad maluchami mogą otrzymać: jednostki samorządu terytorialnego – w szczególności gminy, a także osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W edycji 2018 r. przeznaczono na ten cel 450 mln złotych - 3 razy więcej środków niż dotychczas. 

 

O jakie wsparcie można się starać?

 

 

GMINY, POWIATY, SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

 

moduł 1a, 1b

Na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym.

do 20 000 zł 

moduł 1a, 1b

Na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

do 5 000 zł

moduł 1a, 1b

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc - kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona.

 

moduł 2

Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym w przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie odpowiednio zwiększona (moduł 2 dotyczy tylko gmin).

 

OSOBY FIZYCZNE, OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

moduł 3

Na 1 nowo tworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym.

do 10 000 zł

Na 1 nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna.

do 5 000 zł

 

W przypadku zapewnienia funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki – kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

 

moduł 4

 

Kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną kwotę dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko.

 

W przypadku wydatków na funkcjonowanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki – ww. kwota zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem dla podmiotu prowadzącego instytucję opieki na utrzymanie miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

 

Szczegóły o programie tutaj. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: