submenu
content

Maluch+ 2018: terminy składania wniosków

31-10-2017

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Adresatami programu są jednostki samorządu terytorialnego – w szczególności gminy, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W 2018 r. resort rodziny chce rozdysponować na ten cel 450 mln złotych - 3 razy więcej środków niż dotychczas.

 

Liczba instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i miejsc dysponowanych przez te instytucje stale się zwiększa, jednak nadal jest to kropla w morzu potrzeb. Wychodząc temu naprzeciw, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu.

 

Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł). To trzy razy więcej niż obecnie. Co więcej, zwiększona pula środków na miejsca opieki dla maluchów stanowi niemal równowartość połowy kwoty (1 mld zł), jaką w skali roku ponoszą na żłobki te wszystkie gminy w Polsce, w których tego typu placówki już funkcjonują.

 

Więcej informacji – w ogłoszeniu o konkursie.

 

Poniżej przedstawiamy terminy złożenia wniosków:

 

GMINY, POWIATY, SAMORZĄDY WOJEWÓDZTWA

 

Do 24 listopada 2017 r. na utworzenie i funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 1a, 1b)

 

Ważne!

  • dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania nie przekracza 3 mln zł (moduł 1a)
  • dofinansowywane będą zadania na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce (moduł 1b) lub
  • nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania przekracza 3 mln zł (moduł 1b)

 

Do 17 listopada 2017 r. na funkcjonowanie miejsc w instytucjach opieki utworzonych przez gminy przy udziale środków z programu „MALUCH” (moduł 2)

 

 

OSOBY FIZYCZNE, OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

 

Do 17 listopada 2017 r. - na utworzenie i funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 3)

 

Do 17 listopada 2017 r. - na funkcjonowanie żłobka, klubu dziecięcego, zatrudnienie dziennego opiekuna (moduł 4)

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: