submenu
content

Więcej pieniędzy na opiekę nad dziećmi

26-10-2017

- Rodzice, chcący otrzymywać świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na cały nowy okres świadczeniowy,  mają czas na złożenie wniosku do końca października – przypomniała minister Elżbieta Rafalska podczas konferencji prasowej.

 

Do 20 października złożono ponad 2,5 mln wniosków, z czego 2,1 mln w sierpniu. Gwarantuje to wypłatę świadczenia w październiku. Gminy wydały już ok. 2 mln decyzji i maja zabezpieczone środki finansowe na wypłaty. – Jeśli ktoś się spóźni i złoży wniosek w listopadzie, nie otrzyma pieniędzy za październik – podkreśliła minister Rafalska.

 

Jak wskazują dane CBOS niemal wszyscy Polacy pragną mieć dzieci. Co ważne, zdecydowana większość badanych wolałaby mieć więcej niż jedno dziecko. 49% ankietowanych deklaruje chęć posiadania dwojga dzieci. Z kolei co czwarty Polak (25%) chciałby mieć troje, a co czternasty (7%) – czworo lub więcej potomków.

 

- "W ponad 70% gmin w Polsce brakuje jakichkolwiek instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – mówiła minister Rafalska. - Dlatego od 2018 r. przeznaczymy na ten cel 3 razy więcej środków, czyli 450 mln zł, a nie jak dotychczas 150 mln zł – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, prezentując nową edycję programu Maluch+. Część tych środków pochodzi z Funduszu Pracy, gdyż tworzenie miejsc opieki nad małymi dziećmi i ułatwianie godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi sprzyja aktywizacji zawodowej rodziców.

 

O nowej edycji programu Maluch+ można przeczytać tutaj.


Minister Elżbieta Rafalska odniosła się także do problemu pracowników delegowanych. Polska nie poparła wypracowanego w Radzie porozumienia ze względu na niesatysfakcjonujące rozwiązania w zakresie transportu drogowego, które były jednym z kluczowych elementów prowadzonych  negocjacji. Transport nie został wyłączony z zakresu dyrektywy, natomiast przyjęte stanowisko Rady przewiduje zawieszenie stosowania do transportu drogowego zmienionych przepisów ws. delegowania do czasu wejścia w życie regulacji sektorowych przedstawionych przez Komisję Europejską w ramach pakietu mobilności.  


- W ocenie Polski objęcie transportu regułami delegowania pracowników będzie mieć negatywny wpływ nie tylko na funkcjonowanie branży transportowej, ale również na swobodny przepływ towarów i w konsekwencji na konkurencyjność europejskiej gospodarki – oceniła minister Elżbieta Rafalska.


Przyjęcie podejścia ogólnego nie jest końcem negocjacji lecz otwiera kolejny etap prac i będzie podstawą negocjacji z Parlamentem Europejskim, którego stanowisko w bardzo dużej mierze jest mniej korzystne niż stanowisko wynegocjowane przez Rząd.

 

Naciśnij na link i przejdź do fotorelacji z wydarzenia.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: