submenu
content

Polska rodzina w centrum naszych działań

27-09-2017

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się Narodowa Debata o Rodzinie, której celem jest rozpoczęcie dyskusji nt. przyszłości rodziny. Do udziału zaproszeni zostali specjaliści, przedstawiciele nauki oraz organizacji pozarządowych.

 

„Obecny Rząd na czele z Premier Beatą Szydło od momentu swojego ukonstytuowania się mocno podkreślał, że w centrum swoich działań stawia polską rodzinę. Kierunek ten z jednej strony potwierdza głęboko zakorzenione w naszej świadomości przekonanie, że czymś najważniejszym dla każdego z nas jest rodzina, ale też uwypukla i eksponuje prawdę o nadrzędności tej naturalnej wspólnoty.” – powiedziała otwierając debatę minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska.

 

Celem debaty jest rozpoczęcie szerokiej dyskusji w społeczeństwie na temat głównych potrzeb polskiej rodziny; wskazanie konkretnych zagadnień, płaszczyzn, które są najpilniejsze, z punktu widzenia rodziny, a które trzeba wspierać; propagowanie wartości małżeństwa, rodziny, rodzicielstwa; budowanie pozytywnego wizerunku rodziny; ukazywanie wartości małżeństwa i rodziny z punktu widzenia wpływu na jakość wszystkich dziedzin życia społecznego; rozpoczęcie współpracy między wszystkimi organizacjami i środowiskami, działającymi na rzecz dobra polskiej rodziny.

 

„Wyrażenie, że obok wolności i suwerenności, największym dobrem narodowym jest polski dom, wzniesiony na trwałym małżeństwie, nie jest sloganem. Jest to prawda obiektywna, której strzeżenie i wskazywanie jest największym zadaniem każdego Polaka.” – powiedziała minister Rafalska.

 

Dodała także, że nigdy za wiele jest wskazywania i egzekwowania kwestii związanych z godnością kobiety. "Pragniemy mocno podkreślić, że każda kobieta ma prawo do niezależności, swobodnego kreowania swojego życia, realizacji planów i rozwijania się w życiu zawodowym, godziwego wynagrodzenia i dostępności do wszystkich stanowisk" - oświadczyła minister.

 

Podkreśliła, że kobieta powinna mieć pełną wolność w realizowaniu się jako żona i matka. "Należy się jej za to szacunek i uznanie nie tylko w rodzinie, ale też w społeczeństwie" – dodała.

 

Uczestnicy debaty zastanawiali się w zakresie jakich głównych wartości polska rodzina powinna być wspierana oraz jakie działania i metody powinny być zastosowane, aby skutecznie wspierać rodzinę. Wyrazili także nadzieję, że debata jest pierwszym krokiem do szerokiej dyskusji, która potrzebna jest także na szczeblu regionalnym. 

Polska rodzina w centrum naszych działań Polska rodzina w centrum naszych... Polska rodzina w centrum naszych działań Polska rodzina w centrum naszych... Polska rodzina w centrum naszych działań Polska rodzina w centrum naszych... Polska rodzina w centrum naszych działań Polska rodzina w centrum naszych... Polska rodzina w centrum naszych działań Polska rodzina w centrum naszych... Polska rodzina w centrum naszych działań Polska rodzina w centrum naszych... Polska rodzina w centrum naszych działań Polska rodzina w centrum naszych...
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: