submenu
content

Samotny ojciec z prawem do urlopu macierzyńskiego

14-08-2015

Dziś wchodzą w życie zmiany dające prawo samotnym ojcom na skorzystanie z urlopu i zasiłku macierzyńskiego.


Dzięki zmianom ojciec dziecka lub ubezpieczony członek najbliższej rodziny będzie mógł skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w przypadku:
·    śmierci matki dziecka,
·    porzucenia dziecka przez matkę,
·    gdy nie może ona sprawować opieki nad dzieckiem.


W myśl zmian w przypadku śmierci matki bądź też porzucenia przez nią dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko, przysługuje prawo do wykorzystania tej części urlopu macierzyńskiego, której nie wykorzystała matka.


Matka, która posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz której stan zdrowia nie pozwala na sprawowanie opieki nad dzieckiem ma prawo do zrezygnowania z reszty urlopu na rzecz ojca dziecka – jeśli wykorzysta co najmniej 8 tygodni tego urlopu. Reszta niewykorzystanego urlopu może być wykorzystana przez ojca dziecka, na jego pisemny wniosek.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: