submenu
content

Konkurs - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

18-04-2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 187 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) ogłasza - w ramach „Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - otwarty konkurs ofert pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” i zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w zakresie Programu.

Na konkurs przeznaczono kwotę 7.800.000 zł.

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2017
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: