submenu
content

Centralna Platforma Dyskusyjna Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego

12-04-2018

W dniu 10 kwietnia, w siedzibie MRPiPS, odbyło się kolejne spotkanie Centralnej Platformy Dyskusyjnej Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego w projekcie Eurodoradztwo Polska, w Programie Erasmus+. Najważniejszym celem Platformy jest integracja działań  z obszaru poradnictwa zawodowego podejmowanych przez różne podmioty.

 

Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali i wymienili się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami realizowanymi przez ich instytucje na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy i Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Związku Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenia Doradców Szkolnych  i Zawodowych RP oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Spotkanie prowadziła Pani Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: