submenu
content

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

09-03-2018
Ministerstwo Rodziny rozstrzygnęło konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2018 roku. Na konkurs przeznaczono 3 mln zł.
 
Dotacje, w kwocie od 30 do niemal 100 tys. zł, przyznano 53 wnioskodawcom z całego kraju.
 
Podmioty, które otrzymały dotację, proszone są o złożenie  wymaganej dokumentacji w celu zawarcia umowy:
  1. Dwóch egzemplarzy umowy. Umowę należy wypełnić odręcznie. Nie należy jej w żaden sposób przekształcać.
  2. Oświadczenia o przyjęciu dotacji- w terminie 7 dniu od dnia ogłoszenia wyników - skan mailem na adres jan.lobarzewski@mrpips.gov.pl lub nr faksu: 22 - 461- 11- 40 albo 22 - 461 - 12-76 - z podaniem nr wniosku nadanego przez MRPiPS
  3. Uaktualnionego harmonogramuoraz kosztorysu realizacji zadania (dwa egzemplarze, każdy podpisany, jak umowa);
  4. Oświadczenia, że na realizację projektu wybranego w konkursie ofert Oferent nie otrzymał dotacji z innych źródeł (nie dotyczy to wkładu własnego w zakresie wkładu osobowego).
 
Dokumenty należy odesłać na adres:
Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5    
00-513 Warszawa
 ( z dopiskiem „Konkurs Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - edycja 2018”)
 

 

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: