submenu
content

Dodatkowe konkursy na przeciwdziałanie wykluczeniu

02-03-2018

Ponad 1 mln 288 tys. złotych – to łączna pula dofinansowania, o które podmioty działające na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mogą ubiegać się w uzupełniających trzech konkursach ogłoszonych w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

Celem programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” jest wsparcie III sektora, samorządów gmin, jak również instytucji tworzących centra i kluby integracji społecznej w realizacji zadań z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

W ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020” zostały ogłoszone trzy uzupełniające konkursy ofert:

- „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego” – edycja 2018,

- „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2018 oraz

- „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018.

 

Pula dotacji do rozdysponowania w ramach pierwszego z wymienionych konkursów wynosi 368 tys. 400 zł. W drugim konkursie do podziału pozostało 450 tys. 131 zł, a w trzecim – 470 tys. 195 zł. Łącznie jest to ponad 1 mln 288 tys. zł.

 

Szczegółowe warunki uzupełniających konkursów ofert są dostępne: tutaj

do góry Ostatnia modyfikacja: 21-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: