submenu
content

Konsultacje publiczne ws funduszy UE w dziedzinie polityki spójności

15-01-2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym informuje, że w dniu 10 stycznia 2018 r. Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje społeczne dotyczące przyszłości funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej po 2020 r., w tym funduszy w dziedzinie polityki spójności.

 

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione podczas opracowywania przez Komisję Europejską kompleksowych propozycji dotyczących wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r. oraz kolejnej generacji programów finansowych.

 

Aby wyrazić swoją opinię, należy wypełnić kwestionariusz (w języku polskim) dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_pl#questionnaire

 

Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli i podmiotów zainteresowanych polityką spójności, w tym dla beneficjentów programów i funduszy UE, tj. organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, instytucji akademickich i przedsiębiorstw.

 

Zachęcamy do udziału w konsultacjach, jak również do rozpowszechniania informacji o nich wśród wszystkich zainteresowanych.

 

Konsultacje trwają do 8 marca 2018 r. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: