submenu
content

"Opieka 75+" w pigułce

19-12-2017

Cel programu

 

Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 20 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) samodzielnie.

 

Adresaci programu

 

Gminy wiejskie, miejskie, miejsko – wiejskie do 20 tys. mieszkańców, które świadczą usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi samodzielnie, tj. przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Kto może skorzystać z programu?

 

Osoby samotne w wieku 75 lat i więcej. 

 

Na co należy przeznaczyć pieniądze?

 

  • Na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które już korzystają z takich usług (lub korzystały z nich w ostatnim roku).
  • Na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały. 

 

Finansowanie programu

 

Gmina na realizację działań może otrzymać dotację celową, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

 

Żeby gmina uzyskała wsparcie Ośrodek Pomocy Społecznej w tej gminie musi wypełnić dokument – zapotrzebowanie na środki na dofinansowanie realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+”.

 

Wzory wniosków dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/program-opieka-75/

 

Wypełniając je w Centralnej Aplikacji Statystycznej trzeba przesłać je do właściwego Wydziału Polityki Społecznej, który do dnia 15 stycznia 2018 r. przekazuje je do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

"Opieka 75+" w pigułce "Opieka 75+" w pigułce

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: