submenu
content

Społecznik Roku 2017

27-11-2017

W Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. odbyły się XVI Wojewódzkie Obchody dnia Pracownika Socjalnego, podczas których rozstrzygnięto Konkurs Wojewody Lubuskiego „Społecznik Roku 2017”. W uroczystości wzięła udział Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Konkursu „Społecznik Roku” w pomocy społecznej województwa lubuskiego jest promowanie tego typu działań w pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które dla wielu wydają się niemożliwe do zrealizowania w pracy z człowiekiem lub rodziną. Mottem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu było  ŻYCIE.

Podczas uroczystości Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch wręczyli statuetki wybranym Społecznikom w kategoriach: Szczególne Osiągnięcia w Pomocy Społecznej, Wydarzenie Roku i Przyjaciel Roku.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: