submenu
content

Bezpieczeństwo osób bezdomnych

27-10-2017

Pani/Pan

Wójt, burmistrz, prezydent miasta

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w czasie którego często zagrożone jest zdrowie i życie osób bezdomnych, które nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego schronienia i posiłku, ważny jest stały monitoring służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dobra koordynacja działań, jak również właściwe reagowanie wszystkich, dla których los osób najbardziej potrzebujących naszej pomocy nie jest obojętny.

 

Udzielanie schronienia, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, jest obowiązkiem każdej gminy, a jego realizacja stanowi kluczowy element wsparcia dla osób pozbawionych podstawowych potrzeb bytowych w tym przede wszystkim schronienia.

 

Dlatego też, zwracam się do Państwa z prośbą o przygotowanie placówek noclegowych działających na Państwa terenie, pod kątem udzielenia pomocy osobom bezdomnym oraz na przyjęcie wszystkich tych, którzy potrzebują schronienia oraz zapewnienie im odpowiedniego wsparcia. Ważne jest również, aby sprawdzić miejsca niezamieszkałe, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne (np. klatki schodowe, dworce PKP i PKS, altany śmietnikowe, piwnice itp.) i odpowiednio wcześnie dotrzeć z pomocą.

 

Zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym ma szczególne znaczenie zwłaszcza teraz, gdy zmieniające się warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Z tego względu tak istotne jest Państwa zaangażowanie w działania na rzecz przeciwdziałania bezdomności.

 

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pliki do pobrania

Pismo do gmin.pdf
Pismo do gmin  (401.7 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: