submenu
content

Wyłoniono partnera do projektu

12-10-2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej MRPiPS w dniu 6 września br., o naborze dwóch Partnerów do wspólnej realizacji projektu pt.   Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania  został  wybrany jeden Partner - Wydział Nauk Społecznych w Warszawie ul. Urbanistów 3, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie  jako Partner  - Podmiot posiadający na dzień ogłoszenia o naborze zgodę ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego na prowadzenie szkoleń w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w minimum 2 specjalnościach. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: