submenu
content

Zwolnienie weteranów z opłat za pobyt w DPS

12-09-2017

Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która zakłada częściowe lub całkowite zwolnienie weteranów wojennych z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

 

Wiceminister MRPiPS Elżbieta Bojanowska podkreśliła, że projekt „daje możliwość zastosowania zwolnienia z odpłatności z urzędu, co nie jest możliwe w oparciu o obowiązujące artykuły ustawy o pomocy społecznej". Wiceminister zwróciła uwagę, że prowadzenie domów pomocy społecznej to zadanie własne gminy. "Nie odwracamy w projektowanych zmianach filozofii funkcjonowania ustawy o pomocy społecznej" - mówiła.

 

Pomoc zasłużonym

 

Dzięki nowelizacji ustawy o pomocy społecznej możliwe będzie realne wsparcie weteranów, którzy z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności przebywają lub ubiegają się o przyjęcie do domu pomocy społecznej. Rządowa pomoc adresowana jest do osób zasłużonych dla Polski, które narażały życie i zdrowie w zbrojnej walce o suwerenność naszego kraju. 

 

Opłata może być zniesiona z urzędu lub na wniosek, w części lub całkowicie. Ostateczna decyzja o  tym należy do samorządów. Aby skorzystać z takiego uprawnienia wystarczy przedstawić zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich, decyzję o przyznaniu takich uprawnień lub legitymację Członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: