submenu
content

Zgłoszenia do konkursu do 15 września

28-08-2017

Przypominamy! 15 września br. mija termin składania prac w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej, skierowanym do dziennikarzy i naukowców, zajmujących się problemami przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

 

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

 

  • wyróżniająca się autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej.Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim, jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej

 

  • wyróżniający się autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania Nagrody lub rok wcześniej.

 

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń do konkursu:

 

Dzieła z obu kategorii wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy składać osobiście w siedzibie Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przy ul. Nowy Świat 72 pok. 212, 00-330 Warszawa, albo przesyłać w kopertach z dopiskiem „Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej” na wyżej wymieniony adres Biura Polskiego Towarzystwa Socjologicznego do 15 września 2017 r.

 

Kliknij aby przejść do szczegółowych informacji o konkursie. 

    

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: