submenu
content

Oświadczenie MRPiPS

13-06-2017

W związku z doniesieniami medialnymi o zakazie pobytu matek z dziećmi w schroniskach dla osób bezdomnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że obowiązujące przepisy nie zakazują przyjmowania do nich  matek z dziećmi  

 

Należy jednak  zwrócić  uwagę, że przebywanie dzieci w tego typu placówkach powinno dotyczyć tylko sytuacji szczególnych. Właściwymi placówkami, które powinny udzielać schronienia i wsparcia samotnym matkom z dziećmi są domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w sytuacjach kryzysowych ośrodki interwencji kryzysowej oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

 

Placówki te poza schronieniem udzielają dodatkowo wsparcia w postaci pomocy psychologicznej oraz w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego. Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży świadczą usługi  o charakterze interwencyjnym, bytowym, opiekuńczo-wspomagającym.

do góry Ostatnia modyfikacja: 20-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: