submenu
content

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – konkursy MRPiPS

14-12-2016

MRPiPS zaprasza do składania wniosków w konkursach, ogłoszonych na 2017 r., w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

 

Wystartowały trzy nowe edycje:

1.      „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2017 r.”

2.      „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy,  ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 1017”.

3.      „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości  i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017”.

 

Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

-> Przejdź do ogłoszeń konkursowych

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: