submenu
content

Zalecenie w sprawie praw dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

23-06-2005

Komitet Ministrów Rady Europy przyjął 16 marca 2005 r. Zalecenie Rec (2005)5 w sprawie praw dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapoznania się z tekstem (tłumaczenie na język polski) Zalecenia oraz Raportu Wyjaśniającego:

Zalecenie Komitetu Ministrów (pobierz plik w formacie pdf)

Raport Wyjaśniający (pobierz plik w formacie pdf)

Rada Europy jest organizacją międzynarodową, istniejącą od 1949 roku. Siedzibą Rady Europy jest Strasburg. Organizacja skupia obecnie 46 państw a jej głównymi celami jest ochrona praw człowieka, demokracji i rządów prawa, działanie na rzecz podnoszenia świadomości i rozwoju tożsamości kulturowej i różnorodności w Europie, poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów nurtujących społeczeństwa oraz pomoc w umacnianiu demokratycznej stabilności Europy poprzez popieranie reform politycznych, ustawodawczych i konstytucyjnych. Tematyka spójności społecznej, zagadnienia polityk społecznych, jak również ochrony dzieci i rodzin stanowią jeden z obszarów działań podejmowanych na forum Rady Europy.
Bliższe informacje na temat Rady Europy oraz działań z zakresu polityki społecznej realizowanych w jej ramach, znajdują się na stronie internetowej Rady Europy:
http://www.coe.int/  oraz Biura Informacji Rady Europy w Polsce: http://www.coe.org.pl/ 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: