submenu
content

Aneks do konkursu dot. realizacji zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym

26-04-2005

Ministerstwo Polityki Społecznej
 

Aneks  z dnia 7 kwietnia  2005 r.
do
Procedur wyboru ofert w trybie otwartego  konkursu w zakresie realizacji zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Wprowadzone zostają następujące zmiany :
 
1.W części I  w § 1 l   zdanie  „Procedura reguluje postępowanie  dotyczące zorganizowania konkursu na realizację zadań wynikających z art. 15 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2004 r. (DZ. U. z 14 lipca 2003r., Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)

zastępuje się zdaniem

 „Procedura reguluje postępowanie  dotyczące zorganizowania konkursu na realizację zadań wynikających z art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (DZ. U.
z 14 lipca 2003r., Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.)


Warszawa, kwiecień  2005 r.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: