submenu
content

Integracja imigrantów w Polsce - szkolenia w ramach współpracy Ministerstwa Polityki Społecznej i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji.

23-12-2004

Dwa dwudniowe szkolenia dla interdyscyplinarnych zespołów służb różnych instytucji z poszczególnych województw zorganizował Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej, we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji IOM, w siedzibie Ministerstwa Polityki Społecznej w dniach 14 – 17 grudnia 2004 roku. W skład tych zespołów wchodzą: przedstawiciel wojewódzkiego urzędu pracy, przedstawiciel kuratorium oświaty, wydziału polityki społecznej urzędu wojewódzkiego, wydziału spraw obywatelskich i migracji urzędu wojewódzkiego a także przedstawiciel urzędu miasta. Po raz pierwszy na skalę kraju przeprowadzono tego typu szkolenia stosując podejście zintegrowane – aktualnie w każdym z województw przeszkolona została grupa osób, która ma wpływ na kształtowanie działań integracyjnych wobec cudzoziemców na poziomie regionalnym. Ogółem w przeprowadzonych szkoleniach wzięło udział ponad 80 osób. Podczas zajęć zostały omówione podstawowe pojęcia związane z integracją imigrantów (m.in. asymilacja, segregacja, marginalizacja). Przedstawiono także założenia polityki integracyjnej w różnych krajach europejskich, trendy w migracjach do Polski, kwestie związane z integracją imigrantów w świetle prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego. Część szkolenia poprowadzili eksperci z Czech, przedstawiając kwestie integracji imigrantów w Republice Czeskiej, pozytywne i negatywne doświadczenia oraz kierunki rozwoju polityki integracyjnej w Czechach. Materiały szkoleniowe dostępne są na stronie internetowej Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji IOM pod adresem: www.iom.pl

do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: