submenu
content

Uwagi do projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych

03-12-2004

Ministerstwo Polityki Społecznej przekazało do konsultacji projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych. Dotychczasowe regulacje zostaną poszerzone, dając nowy instrument walki z marginalizacją społeczną. Ministerstwo, będące autorem projektu, liczy, że zgłoszone uwagi okażą się pomocne w kształtowaniu nowych rozwiązań legislacyjnych, budujących nowoczesną politykę społecznej. Uwagi prosimy składać na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Polityki Społecznej, 00-513 Warszawa ul. Nowogrodka 1/3/5 lub elektronicznie na adres: do 17 grudnia 2004 r.

( Projekt ustawy o spółdzielniach socjalnych)
( Uzasadnienie do projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych)
( List podsekretarza stanu Cezarego Miżejewskiego)
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: