submenu
content

O ekonomii społecznej w Krakowie

03-11-2004

„Mówi się, że ekonomia społeczna dostarcza tańszych usług. Jeżeli tak jest, to dlatego, że my nie nagradzamy kapitału” – ta nagrodzona burzą spontanicznych oklasków wypowiedź  jednej z uczestniczek konferencji doskonale oddaje przesłanie ekonomii społecznej, której zwolennicy spotkali się w dniach 28- 30 października w Krakowie. Idea prowadzenia działalności gospodarczej służącej nie  powiększaniu zysków właścicieli przedsiębiorstw i akcjonariuszy, ale nakierowanej na zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności i służącej zwiększeniu zatrudnienia – w tym także osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – zdobywa coraz większą popularność także w Europie Środkowo-Wschodniej. Firmy tego rodzaju reinwestują zyski w dalszy rozwój, co pomaga im sprostać coraz trudniejszym wyzwaniom rynku, a tworzone przez nich miejsca pracy wyróżniają się na korzyść jakością – twierdzili uczestnicy seminariów tematycznych odbywających się w trakcie Konferencji. Uzyskiwaniu dobrych wyników dobrze służy zasada przynajmniej częściowej partycypacji zatrudnionych w zarządzaniu, wzmacniająca więź z firmą i jej celami. Wszystkie te aspekty ekonomii społecznej zostały poruszone w czasie debat plenarnych i dwunastu paneli tematycznych konferencji, poświęconych m.in. działalności ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczości, tworzeniu korzystnych ram prawnych i finansowych dla przedsiębiorstw społecznych, wpływowi tej formy gospodarowania na rozwój obszarów wiejskich, stosunki przemysłowe i dialog społeczny. Prezentowano też liczne przykłady udanych przedsięwzięć tworzących tysiące miejsc pracy dobrej jajkości.
II konferencja Ekonomii Społecznej, która odbyła się w dawnej stolicy największego z dziesiątki nowych państw Unii Europejskiej spotkała się z żywym zainteresowaniem przedstawicieli polskiego rządu. Występujący w czasie wstępnej sesji plenarnej Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki i Pracy, Jerzy Hausner, wyraził przekonanie, iż to właśnie rozwój ekonomii społecznej może spowodować ograniczenie bezrobocia i stanowić szansę wyjścia z ubóstwa dla ponad czteromilionowej rzeszy osób żyjącej poniżej minimum egzystencji. Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego tworzeniu warunków prawnych sprzyjających tej formie przedsiębiorczości Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, Cezary Miżejewski omówił działania rządu w tej kwestii w ostatnich dwóch latach, a dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPS, Krzysztof Więckiewicz uzupełnił tą wypowiedź przedstawiając szczegółowe zapisy aktów prawnych. Zainteresowanie zgromadzonych wzbudziło przede wszystkim rozumienie konkurencyjności w obszarze usług socjalnych, ale zadawano też pytania dotyczące wpływu unijnych uregulowań dotyczących pomocy publicznej na rozwój ekonomii społecznej. Ta ostatnia kwestia stała się przedmiotem ożywionej dyskusji w czasie odbywającego się równolegle z konferencją spotkania ministrów i przedstawicieli Komisji Europejskiej, w którym udział wzięli m. in. Luis Pais Antunes z Portugalii, Zdenka Kovac ze Słowenii, Roberto Maroni z Włoch oraz Minister Polityki Społecznej Krzysztof Pater.   Spotkanie ministrów odpowiedzialnych za ekonomię społeczną, oraz administracji publicznej zakończyło się przyjęciem konkluzji, które zamieszczamy poniżej.
Polska została bardzo pozytywnie oceniona ze względu na świetnie działający sektor bankowości spółdzielczej, regulacje związane z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych - często nowocześniejsze niż podobne rozwiązania w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, oraz ze względu na dynamicznie rozwijające się podmioty związane z zatrudnieniem socjalnym.

( Konkluzje ze spotkania administracji publicznej)

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: