submenu
content

I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

15-11-2017

15 listopada w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęło się dwudniowe I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Organizatorami wydarzenia jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, OZRSS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ROPS Kraków i Uniwersytet Warszawski.

 

Udział w forum wzięli minister Elżbieta Rafalska oraz wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

 

I Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej skierowane jest do przedstawicieli: podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorców  społecznych, przedstawicieli struktur wspierających sektor ekonomii społecznej i solidarnej, przedstawicieli administracji rządowej, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych, badaczy, ekspertów, analityków i innych osób zainteresowanych problematyką ekonomii społecznej i solidarnej.

 

"Dzisiejsze Forum powinno służyć promocji ekonomii społecznej, cieszę się, że tak licznie przybyliście Państwo na to wydarzenie" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. "Bardzo ważne jest tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem" – dodała minister Rafalska.

 

Wydarzenie jest dwudniowe i cyklicznie gromadzić będzie ludzi związanych z sektorem ekonomii społecznej i solidarnej, dając możliwość szerokich konsultacji rozwiązań przygotowywanych przez Ministerstwo, wymiany doświadczeń i praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami oraz sprawi, że ekonomia społeczna i solidarna stawać się będzie coraz bardziej widoczna.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: