submenu
content

Nowi członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego

22-10-2015

21 października br. powołani zostali nowi członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Nominacje wręczył Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

- Wielkim wyzwaniem stojącym przed nową Radą Działalności Pożytku Publicznego jest wzmocnienie dialogu obywatelskiego. Jesteśmy wspólnie do tego zobowiązani. Nowa Rada ma inny kształt, inne proporcje. Aż 14 osób wywodzi się z sektora organizacji pozarządowych. To dobra zmiana. W niej upatruję szansę na pełniejszą współpracę pomiędzy sektorem publicznym a trzecim sektorem – powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

 

Nowy skład Rady liczy 24 członków, w tym:

 

5 przedstawicieli strony rządowej:

 

1. Lucyna Bogusz, Ekspert (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Gospodarki);

2. Jarosław Duda, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

3. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju);

4. Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Edukacji Narodowej);

5. Andrzej Wyrobiec, Podsekretarz Stanu (podmiot zgłaszający - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego);

 

5 przedstawicieli strony samorządowej:

 

1. Piotr Choroś (podmiot zgłaszający - Unia Metropolii Polskich);

2. Piotr Drygała (podmiot zgłaszający - Związek Miast Polskich);

3. Anna Grygierek  (podmiot zgłaszający - Związek Gmin Polskich RP);

4. Marek Mazur (podmiot zgłaszający - Związek Województw RP);

5. Andrzej Nowicki (podmiot zgłaszający - Związek Powiatów Polskich);

 

oraz 14 przedstawicieli strony pozarządowej:

 

1. Krzysztof Balon (podmiot zgłaszający - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych);

2. Marek Borowski (podmiot zgłaszający - Federacja Polskich Banków Żywności);

3. Paweł Dębek (podmiot zgłaszający - Instytut Edukacji Społecznej);

4. Piotr Frączak (podmiot zgłaszający - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych);

5. Ewa Mańkiewicz-Cudny (podmiot zgłaszający - Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT – NOT));

6. Cezary Miżejewski (podmiot zgłaszający - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych);

7. Dorota Piechowicz-Witoń (podmiot zgłaszający - Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych);

8. Karolina Poczykowska (podmiot zgłaszający - Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok);

9. Małgorzata Sinica (podmiot zgłaszający - Związek Harcerstwa Polskiego);

10. ks. Stanisław Słowik (podmiot zgłaszający - Caritas Diecezji Kieleckiej);

11. Dariusz Suszyński (podmiot zgłaszający - Związek Młodzieży Wiejskiej);

12. Zdzisław Szkutnik (podmiot zgłaszający - Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych);

13. Teresa Tiszbierek (podmiot zgłaszający - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej);

14. Witold Zakrzewski (podmiot zgłaszający - Fundacja OPOR (Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich)).

 

Na posiedzeniu inauguracyjnym RDPP na Współprzewodniczących RDPP wybrani zostali: Jarosław Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - ze strony organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz Krzysztof Balon - ze strony organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych.

Nowi członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Nowi członkowie Rady Działalności... Nowi członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Nowi członkowie Rady Działalności... Nowi członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Nowi członkowie Rady Działalności... Nowi członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Nowi członkowie Rady Działalności... Nowi członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Nowi członkowie Rady Działalności... Nowi członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Nowi członkowie Rady Działalności...
do góry Ostatnia modyfikacja: 24-02-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: