submenu
content

Porozumienie Ministerstwa Polityki Społecznej i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w sprawie realizacji kampanii 1%

28-01-2005

Ministerstwo Polityki Społecznej i Akademia Rozowju Filantropii w Polsce  27 stycznia 2005 r. zawarły porozumienie, w którym zadeklarowały wolę współpracy w realizacji ogólnopolskiej kampanii popularyzującej odpis 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Porozumienie reguluje zasady i warunki współpracy obu stron w zakresie informowania o mechanizmie 1%. Kampania realizowana jest w interesie publicznym i jest kampanią informacyjno-promocyjną, a nie fundraisingową na rzecz konkretnego podmiotu.
W efekcie porozumienia ARFP m.in. przygotuje stronę internetową poświęconą kampanii (www.jedenprocent.pl), umieści spoty informacyjne w radiu i telewizji, materiały informacyjne w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także udostępni zainteresowanym podmiotom plakaty informacyjne, broszury, kartki pocztowe i naklejki z logo Kampanii. MPS ze swej strony przygotuje m.in. ulotkę oraz plakat informacyjny dla podatników, a także zorganizuje konferencję prasową.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: