submenu
content

Konferencja "O ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz perspektywach rozwoju III sektora"

10-12-2004

 

- Naszym zadaniem jest zbudowanie państwa społecznie zorientowanego, czyli taki model polityki społecznej, którego cele to sprawiedliwość, wyrównywanie szans oraz zapobieganie wykluczeniu jakichkolwiek grup czy osób – powiedziała Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Polityki Społecznej Izabela Jaruga-Nowacka, otwierając Konferencję Rady Działalności Pożytku Publicznego pt. „O ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz perspektywach rozwoju III sektora”. Impreza odbyła się 9 grudnia w Warszawie w siedzibie NOT. Zgromadzeni ocenili dorobek RDPP, efekty realizacji ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zapoznali się z priorytetami Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Zdaniem wicepremier regulacje, tworzące i określające zadania RDPP są szczególną formą prowadzenia dialogu społecznego, a Rada ma konkretne funkcje:

- polityczną: czyli zdolność do artykulacji potrzeb, co w praktyce pozwala na przeprowadzenie publicznej debaty;

- reprezentacji: zapewniającą uczestnictwo partnerów społecznych w komitecie monitorującym lub sterującym SPO;

- edukacyjną: uczenie sztuki dialogu i negocjacji, prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych;

- integracyjną: łączącą administrację publiczną i organizacje pozarządowe;

- poznawczą: służącą prezentacji dorobku naukowo-badawczego w tym obszarze;

- informacyjną: jako narzędzie komunikacji społecznej;

- kontrolną: przez sprawowanie nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego;

- instrumentalną: wpływając na decyzje, podejmowane w zakresie działalności publicznej.

Wypełnianie tych funkcji prowadzi do zbudowania społeczeństwa z udziałem wszystkich partnerów życia publicznego. – Państwa wrażliwego i sprawnego siłą społeczeństwa obywatelskiego – stwierdziła Wicepremier Jaruga-Nowacka.

Podczas konferencji współprzewodniczący Rady: Dagmir Długosz, Rafał Baniak i Teresa Hernik przedstawili najważniejsze sprawy, którymi zajmowała się Rada Działalności Pożytku Publicznego w pierwszym roku swojego istnienia. Dyskutowano także o nowej ustawie – jej praktyce, barierach i korzyściach. Osobnym tematem były perspektywy rozwoju III sektora i priorytety Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wicepremier wyraziła nadzieję, że priorytety FIO na 2005 rok uwzględnią przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, narodowość, światopogląd czy orientację seksualną. Podziękowała także wszystkim, poświęcającym swój czas osobom potrzebującym pomocy.

 

Lista załączników
Konferncja RDPP 1 129.13kb 2004-12-09
Konferencja RDPP 2 153.6kb 2004-12-09
Konferencja RDPP 3 132.39kb 2004-12-09
Konferencja RDPP 4 139.68kb 2004-12-09
Konferencja RDPP 6 151.99kb 2004-12-09
Konferencja RDPP 7 149.81kb 2004-12-09

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: