submenu
content

Stanowisko RDPP w sprawie opinii Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

25-10-2004

Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraża stanowczy sprzeciw wobec opinii, jaką przyjęli posłowie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu w dniu 21 października br., rekomendując Sejmowi obniżenie kwoty przeznaczonej przez rząd w budżecie państwa na wspieranie inicjatyw społecznych w ramach "Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich" z 30 do 10 milionów złotych. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich utworzony został decyzją Rady Ministrów w celu pobudzenia i wzmocnienia aktywności społecznej i wsparcia organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych w oparciu o przyjętą w Konstytucji zasadę pomocniczości. Powstanie Funduszu, w którego tworzeniu udział miała Rada Działalności Pożytku Publicznego, wychodzi naprzeciw zgłaszanym od dawna postulatom środowiska organizacji obywatelskich.

Opinia Komisji Polityki Społecznej jest dla Rady Działalności Pożytku Publicznego tym bardziej niezrozumiała, że wyszła od członków komisji sejmowej, którzy najlepiej wiedzą, że bez społecznej aktywności niemożliwe jest skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych tak na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim. Szczególnie dziś, gdy 15 lat od rozpoczęcia transformacji ustrojowej coraz bardziej zauważalny staje się w Polsce deficyt obywatelskiej aktywności. Potwierdzają to wyniki badań socjologicznych, które stawiają Polskę na jednym z ostatnich miejsc w UE pod względem liczby organizacji społecznych. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich stwarza szanse zniwelowania tych drastycznych różnic i włączenia większej grupy aktywnych obywateli w działania na rzecz dobra publicznego

Opinie członków RDPP
(pobierz plik)


 

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: