submenu
content

Spotkanie Krzysztofa Więckiewicza, dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, z delegacją węgierskich organizacji pozarządowych

29-09-2004

W dniu 27 września b.r. Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, spotkał się z przedstawicielami węgierskiej organizacji sieciowej proHáló w skład, której wchodzi 18 organizacji pozarządowych. Organizacja proHáló powstała w 2003 roku i skupia organizacje non-profit, których celem jest stworzenie systemu sieciowego, w którym organizacje pozarządowe mogą rozwijać swoje partnerskie stosunki w obszarze długofalowego projektowania i realizacji programów. Oprócz tego, zadaniem powołanej organizacji proHáló jest propagowanie usług i inicjatyw, które służą budowie III sektora na poziomie lokalnym.

W trakcie spotkania dyrektor K. Więckiewicz przedstawił główne zasady funkcjonowania ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873) a także przypomniał, że zarówno idea ustawy jak i jej niektóre założenia (np. 1% odpisów od dochodów od osób fizycznych) inspirowane było rozwiązaniami węgierskimi. Dyrektor K. Więckiewicz przedstawił również założenia Programu Rządowego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego powstanie wzorowane jest na istniejącym na Węgrzech Narodowym Funduszu Obywatelskim(National Civil Fund).

Spotkanie zostało uznane przez obie strony za bardzo udane. Zarówno delegacja węgierska, jak i dyrektor K. Więckiewicz wyrazili nadzieję, że spotkanie może zapoczątkować ciekawą współpracę pomiędzy obydwoma partnerami, której celem będzie wymiana doświadczeń z obszaru współpracy administracji publicznej z organizacjami III sektora.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: