submenu
content

Wyniki konkursu na Promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

17-08-2004

Ministerstwo Polityki Społecznej informuje, że został zakończony konkurs na "Promocję, szkolenie i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Wszyscy uczestnicy konkursu o jego wynikach zostaną powiadomieni drogą pisemną.

Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w I części konkursu “Promocja i szkolenie w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym” i kwoty przyznanych dotacji:

1. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
(00-554 Warszawa, ul. Marszałkowska 34/40) - 75.000 zł

2. Demokratyczna Unia Kobiet – Rada Krajowa
(00-685 Warszawa, ul. Hoża 50/38) - 70 000 zł

3. Fundacja Fuga Mundi
(20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12) - 70.000 zł

4. Związek Stowarzyszeń Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Bezrobotnych
(90-007 Łódź, Pl. Komuny Paryskiej) - 70.000 zł

5. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT
(00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5) - 45.000 zł

6. Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży
(22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 86a) - 70.000 zł

7. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych CeWOP
(35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 6) - 35.000 zł

8. Słupskie Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych
(76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 33) - 35.000 zł

9. Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji “Druga Szansa”
(87-100 Toruń, ul. Wielkie Garbary 15/3) - 60.000 zł

10. Fundacja Pomocy Wzajemnej “Barka”
(61-003 Poznań, ul św. Wincentego 6/7) - 40.000 zł

11. Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
(25-308 Kielce, ul. Bodzentyńska 44a) - 65.000 zł

12. Ogólnopolski Związek Organizacji na Rzecz Zatrudnienia Socjalnego
(61–003 Poznań, ul. Wincentego 6/7) - 20.000 zł

13. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP
(64-100 Leszno, ul. B. Chrobrego 37) - 35.000 zł

14. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
(91-415 Łódź, Plac Wolności) - 35.000 zł

15. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
(15–555 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 26) - 32.000 zł

16. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (53-800 Wałbrzych, ul. Beethovena 10) - 35.000 zł

Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w II części konkursu “Monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i kwoty przyznanych dotacji

a) monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym

1. Instytut Studiów Politycznych PAN
(00-625 Warszawa, ul. Polna 18/20) - 50.000 zł

2. Fundacja Pomocy Wzajemnej “Barka”
(61- 003 Poznań, ul św.Wincentego 6/7) - 18.000 zł

 

b) monitoring działania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
(01-022 Warszawa, ul.Ballotiego 3B) - 50.000 zł

2. Fundacja Instytut Spraw Publicznych
(00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 22) - 50.000 zł

3. Stowarzyszenie Klon/Jawor
(00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 III p.) - 40.000 zł

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: