submenu
content

Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

02-08-2004

Spotkanie przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych z członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 23 lipca br. w Ministerstwie Polityki Społecznej.

Uczestnicy omówili zagadnienia dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z administracją państwową. Wysłuchali także informacji Rafała Baniaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityk Społecznej, na temat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – programu mającego służyć realizacji priorytetowych celów polityki rządu wobec organizacji pozarządowych.
Tematem dyskusji były zasady i procedury współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz najistotniejsze problemy związane z wdrażaniem ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zagadnieniom, dotyczącym relacji administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, było poświęcone wystąpienie członka RDPP Jakuba Wygnańskiego, zatytułowane: “Współpraca organizacji pozarządowych z administracją państwową – rzeczywistość, oczekiwania, marzenia”.
Ustalono potrzebę regularnych spotkań, z częstotliwością skorelowaną z posiedzeniami RDPP, czyli nie rzadziej niż co dwa miesiące.

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: