submenu
content

Wspólnie z samorządami

15-01-2018

Poniedziałkowe przedpołudnie upłynęło w Gorzowie Wielkopolskim pod znakiem noworocznego spotkania z przedstawicielami samorządu terytorialnego, szefami jednostek administracji zespolonej i innych środowisk. Udział w wydarzeniu, którego gospodarzem był wojewoda lubuski, wzięła minister Elżbieta Rafalska.

 

Podczas spotkania szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła najważniejsze programy realizowane przez kierowany przez nią resort – wśród nich m.in.: „Rodzina 500 plus”, „Maluch+”, „Za życiem” czy „Senior+”. Minister Elżbieta Rafalska podsumowała również ubiegłoroczną aktywność resortu.

 

Jak zauważyła minister Elżbieta Rafalska, realizacja zadań z zakresu polityki społecznej nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy z samorządami.

 

- "Oceniam współpracę z samorządami lubuskimi jako dobrą, ale też jako współpracę nieodzowną. Realizacja moich zadań z zakresu polityki społecznej, bez dobrej współpracy z samorządami, byłaby niemożliwa. (...) Nauczyliśmy się tej dobrej współpracy. Dzisiaj jest czas na podziękowania, ale to, co jest najważniejsze, beneficjentami korzystającymi z jej owoców są mieszkańcy naszych środowisk lokalnych, samorządów i to jest (...) kluczowe. Jedna i druga strona doskonale to rozumie" – podkreśliła szefowa MRPiPS.

 

Minister Elżbieta Rafalska dodała, że według danych GUS spadła liczba osób beneficjentów pomocy społecznej – osób korzystających z zasiłków okresowych czy dożywiania.

 

- „Jak podaje GUS, województwo lubuskie zanotowało najniższą wartość ubóstwa skrajnego i relatywnego w kraju. W 2016 roku wartość stopy ubóstwa skrajnego spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 2,6 % i wyniosła 2,2% - najmniej w kraju, przy średniej krajowej ok. 5%” – podkreśliła minister Rafalska.

 

W trakcie swojego wystąpienia szefowa MRPiPS skierowała do samorządowców zachętę do szerszego korzystania z pomocy rządowej w sferze usług społecznych.

 

Podsumowując ubiegły rok, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej stwierdziła, że 2017 rok był dobry dla Polski, biorąc pod uwagę sytuację w gospodarce i na rynku pracy. Jednocześnie pod adresem samorządów wyraziła podziękowania za wdrożenie i realizację programu „Rodzina 500 Plus”.

 

"Do woj. lubuskiego w 2017 roku przekazaliśmy 598 mln zł. Są to środki na wypłatę świadczenia (500+), ale też środki na obsługę i na pieczę zastępczą. To jest kawał grosza, to są pieniądze, które zostają tu w regionie. To są pieniądze, które spowodowały wzrost konsumpcji, które spowodowały to ożywienie, które mają swój udział we wzroście PKB" – zaznaczyła minister Elżbieta Rafalska.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: