submenu
content

Wyróżnieni Primus in Agendo

18-12-2017

Sekretarz stanu Stanisław Szwed i podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska 18 grudnia 2017 r. wręczyli odznaki Primus in Agendo.

 

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Primus in Agendo oznacza po łacinie Pierwszy w działaniu.

 - Pierwszy w działaniu to najważniejsze przesłanie tego wyróżnienia – powiedział wiceminister Stanisław Szwed. – Bez takich ludzi, jak Państwo, nie byłoby możliwe skuteczne niesienie pomocy.

 

Dzisiejsi wyróżnieni odznaką to: Grażyna Lasik – za pozytywny wpływ na rynek pracy, wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych i działalność dobroczynną; Władysław Terlecki – za niesioną nieprzerwanie od 40 lat pomoc osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza umożliwiającą im uczestnictwo w życiu kulturalnym oraz Elżbieta i Marek Ilińscy – za wychowywanie dzieci i stworzenie im rodziny opartej na zaufaniu, współpracy i szacunku do drugiego człowieka.

 

Odznaka jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Została ustanowiona przez Radę Ministrów w 2015 r. Do jej nadawania upoważniony został Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: