submenu
content

Rodzina to najlepsza inwestycja

15-11-2017

- Polityka rodzinna jest naszym priorytetem – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, podsumowując dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. - W tym roku na ten cel Polska z budżetu centralnego przeznaczy  3,11% PKB, podczas gdy  w 2011 r. było to 1,3% PKB.

 

Sztandarowy program MRPiPS, czyli „Rodzina 500 plus”,obejmuje już 4 mln dzieci oraz 2,6 mln rodzin. Liczba rodzin spełniających kryterium dochodowe na pierwsze dziecko wynosi 1,6 mln (co stanowi 59,4 % ogółu wszystkich rodzin pobierających świadczenie), w tym: 115 tys. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (7,4% rodzin spełniających kryterium).

 

- Przy okazji podsumowań warto obalić mity, które pojawiły się na starcie programu – mówiła minister Rafalska. – Po pierwsze: program ma swój udział w poprawie sytuacji demograficznej. W tym roku, w porównaniu do poprzedniego, urodziło się o 18,9 tys. dzieci więcej. Po drugie: nie nastąpiła dezaktywizacja zawodowa kobiet. Bezrobocie wśród kobiet maleje. Po trzecie: rodzice nie marnotrawią pieniędzy. W całej Polsce na 4 mln świadczeń jest tylko 1,9 tys. przypadków zamiany świadczenia na rzeczowe.

 

Program spowodował też spadek skrajnego ubóstwa z 6,5% w 2015 r. do 4,9% w 2016 roku.

Kolejne elementy polityki prorodzinnej to program „Maluch+”, który został w tym roku zmodyfikowany i w edycji na 2018 r. otrzyma 450 mln zł (obecnie niecałe 300 mln zł) oraz również ulepszona Karta Dużej Rodziny.

 

- Na rynku pracy mamy sytuację najlepszą od 1999 roku –przypomniała minister Rafalska. – Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi 6,6 %, a pracuje 16,6 mln osób. To zasługa dobrej koniunktury ekonomicznej, ale także wprowadzanych przez MRPiPS regulacji na rynku pracy.

 

Podnoszenie wynagrodzenia osób najmniej zarabiających - wzrost płacy minimalnej i wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej – poprawiło sytuację najsłabiej uposażonych oraz zatrudnianych na umowach cywilno-prawnych. Udało się skończyć z „syndromem pierwszej dniówki”.

 

Najważniejszą wiadomością dla seniorów było przywrócenie wcześniejszego wieku emerytalnego. I tu nie sprawdziły się obawy niektórych ekspertów i polityków. – Ta decyzja nie spowodowała wyrwy w rynku pracy – stwierdziła minister Rafalska. Jedynie ok. 30 % decyzji emerytalnych dotyczy osób, które były aktywne zawodowo przed podjęciem decyzji o przejściu na emeryturę. Minister podkreśliła ogromną rolę ZUS, który przyjmował wnioski i wydawał decyzje.

 

Seniorzy zyskali również na skokowym podniesieniu rent i emerytur z 882,56 zł do 1 tys. zł. Polityka senioralna to także Program Senior +, w nowym kształcie, umożliwiającym łatwiejsze zakładanie placówek i większe dofinansowanie, oraz Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych ASOS.

 

Wsparciu dla rodzin osób z niepełnosprawnościami służy program „Za życiem”.

W konferencji podsumowującej wzięli udział również: sekretarz stanu Stanisław Szwed, odpowiedzialny za rynek pracy, sekretarz stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz, podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska, odpowiadająca za pomoc społeczną i politykę  senioralną, podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki, zajmujący się ubezpieczeniami społecznymi oraz podsekretarz stanu Bartosz Marczuk, bezpośrednio nadzorujący programy adresowane do rodzin. Minister Elżbieta Rafalska podziękowała  kierownictwu resortu za wsparcie w realizacji działań na rzecz polskich rodzin.

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: