submenu
content

O pracownikach delegowanych w Luksemburgu

24-10-2017

W dniu 23 października Pani Minister Rafalska i Pan Minister Szwed wzięli udział w posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (Rada EPSCO). Po długich i trudnych negocjacjach Rada przyjęła podejście ogólne w sprawie zmiany dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.

 

„W negocjacjach między państwami członkowskimi UE Polsce nie udało się osiągnąć kompromisu w takim wymiarze jakiego oczekiwaliśmy. Z punku widzenia Polski to co jest korzystne w przyjętej dyrektywie to miedzy innymi wprowadzenie przepisu dotyczącego czteroletniego okresu przejściowego. Jest to stosunkowo długi okres, który da przedsiębiorcom czas na to by mogli zapoznać się z nowymi przepisami i dostosować się do nowych rozwiązań” - podkreśliła minister Rafalska.

 

W kwestii zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników Rada podjęła także decyzję o:

- zapewnieniu pracownikom delegowanym wynagrodzenia obowiązującego w państwie przyjmującym  w miejsce dotychczasowych minimalnych stawek płacy,

-  usunięciu z zakresu zmiany dyrektywy rozwiązań dotyczących podwykonawstwa oraz  odniesienia do „przewidywanego” (anticipated) okresu delegowania,

- utrzymaniu zasady, zgodnie z którą koszty zakwaterowania, wyżywienia i transportu pracowników delegowanych powinny być wypłacane zgodnie z przepisami państwa wysyłającego a nie przyjmujacego,

- wprowadzeniu przepisu dot. złagodzenia odpowiedzialności pracodawcy w przypadku, gdy zastosował się on do błędnej informacji dot. wynagrodzenia (i ew. innych warunków zatrudnienia), opublikowanych na jednej krajowej stronie internetowej.

 

Odnośnie do długoterminowego delegowania zdecydowano, iż powinno ono wynosić  w sumie 18 miesięcy (12 + 6 na podstawie umotywowanej notyfikacji usługodawcy).

 

 

 

Podczas spotkania Rada UE zajmowała się także europejskim filarem praw socjalnych. Obejmuje on 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy i systemy opieki społecznej. Koncepcja filaru powstała z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE.

 

Rada przyjęła także częściowe podejście ogólne do zmiany rozporządzeń w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego orazProklamację w sprawie Ustanowienia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

 

Wideo: Minister Elżbieta Rafalska o negocjacjach ws. pracowników delegowanych podczas konferencji w Luksemburgpo EPSCO

 

 

Copyright: European Union Copyright: European Union
do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: