submenu
content

Silny głos resortu na Forum w Krynicy

08-09-2017

Wyzwania stojące przed polityką społeczną, rola samorządów w jej realizacji, sytuacja na rynku pracy, kapitał społeczny jako fundament rozwoju czy polityka senioralna – to tylko niektóre z omawianych podczas XXVII Forum Ekonomicznego zagadnień, o których wraz z innymi gośćmi wydarzenia dyskutowali minister Elżbieta Rafalska i wiceministrowie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Wiele spośród wydarzeń, które odbyły się w ramach tegorocznego, XXVII już Forum Ekonomicznego w Krynicy, zostało poświęconych polityce społecznej, rynkowi pracy i migracji zarobkowej, ubezpieczeniom społecznym czy działaniom na rzecz seniorów.

 

Dyskutowali o polityce społecznej

 

Już w pierwszym dniu XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy minister Elżbieta Rafalska wzięła udział w panelu dyskusyjnym pt. „Koordynacja polityki socjalnej – wyzwania, bariery, perspektywy”.
 

Oprócz szefowej resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, udział w dyskusji wzięli również: Katalina Veresné Novák - sekretarz stanu ds. rodziny, młodzieży i spraw międzynarodowych w węgierskim Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich, wiceminister Tomáš Petříček z  Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych w  Czechach oraz Poseł RP Agnieszka Ścigaj.

 

Uczestnicy panelu omówili elementy koordynacji polityki społecznej zarówno w wymiarze lokalnym, krajowym, jak też unijnym.

 

Rynek pracy, demografia i ograniczenie ubóstwa – to są główne wyzwania dla polityki społecznej” – powiedziała podczas panelu minister Elżbieta Rafalska.

 

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej dodała przy tym, że w prowadzeniu skutecznej polityki rodzinnej, która jest kluczowym elementem polityki społecznej rządu, pomaga sytuacja na rynku pracy. „Dzietność jest związana z sytuacja na rynku pracy oraz z sytuacją ekonomiczną rodzin” - powiedziała minister Rafalska.

 

Rodzina wyzwaniem samorządów

 

W drugim dniu XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy minister Elżbieta Rafalska  otworzyła panel dyskusyjny „Czego potrzeba samorządom – wizjonerów czy urzędników”.

 

Podczas swojego wystąpienia pod tytułem „Rodzina wyzwaniem dla samorządów” wskazała, jak ważną rolę w polityce społecznej państwa odgrywają samorządy. To one bowiem są realizatorami rządowego programu „Rodzina 500 plus”,  udzielają pomocy osobom potrzebującym w zakresie niezbędnych potrzeb życiowych, wspierają osoby niepełnosprawne w społecznościach lokalnych czy organizują różnorodne formy opieki nad dziećmi.

 

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawiła także, jaka powinna być skuteczna, lokalna polityka rodzinna – powinna mieć charakter długofalowy, a także – tak jak polityka społeczna państwa – odpowiadać na potrzeby rodzin z różnych środowisk, zmagających się z różnymi problemami.

 

- „Samorządy od dawna prowadzą własną politykę rodzinną. Ważne, by przy tym nie mylić polityki rodzinnej z polityką socjalną. Polityka socjalna skierowana jest bowiem do rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast polityka rodzinna ma charakter uniwersalny – jest adresowana do rodzin z dziećmi” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

Zielone światło dla pracowników z Ukrainy

 

- „Nadal jesteśmy zainteresowani zatrudnianiem pracowników z Ukrainy. Resort pracy będzie monitorować sytuację na polskim rynku pracy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego dla Ukraińców w UE” - zapowiedział z wiceminister Stanisław Szwed podczas panelu dyskusyjnego pt. „Imigranci zarobkowi z Ukrainy na europejskim rynku pracy”.

 

Jak zauważył wiceminister Stanisław Szwed, polski rynek pracy jest otwarty na obywateli państw trzecich, w tym na Ukraińców.

 

- „Szacujemy, że w Polsce pracuje około milion osób z Ukrainy. Bardzo jesteśmy zainteresowani tym, aby osoby z Ukrainy pracowały u nas. Zależy nam też na tym, by ta praca była wykonywana w odpowiednich standardach” – mówił w trakcie panelu wiceminister Stanisław Szwed.

 

Dodał też, że pracownicy z Ukrainy wypełniają lukę powstałą po wyjeździe naszych rodaków za granicę.

 

Sekretarz stanu w MRPiPS zapewnił, że resort pracy będzie monitorować sytuację na rynku pracy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego w UE dla Ukraińców (dotyczy to wiz turystycznych).

 

- „Będziemy obserwować, jak rozwinie się sytuacja, która powstała w czerwcu. Wprowadzenie ruchu bezwizowego na pewno spowoduje zmiany, jeśli chodzi o zatrudnianie. W dalszym ciągu te osoby będą potrzebowały zezwolenia na pracę, ale wiemy też, że jak się wjedzie do kraju UE w ramach ruchu bezwizowego, to pracownik łatwiej znajdzie pracęna czarno” – stwierdził wiceminister Stanisław Szwed.

 

Kapitał społeczny jako fundament rozwoju

 

Podczas drugiego dnia XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy dyskutowano również na wiele innych tematów. W poświęconych im panelach dyskusyjnych aktywnie uczestniczyli członkowie kierownictwa MRPiPS.

 

Podsekretarz stanu Bartosz Marczuk prezentował zagadnienia w ramach panelu „Konkurencja prawno-instytucjonalna. Polska rajem dla MSP”.

 

Wiceminister Bartosz Marczuk omawiał również kwestie związane z kapitałem społecznym. Temu zagadnieniu został poświęcony panel „Kapitał społeczny fundamentem rozwoju. Zaufanie, kreatywność i współpraca w nowoczesnym społeczeństwie”.

 

Ubezpieczenia społeczne

 

Jednym z ważniejszych wydarzeń podczas XXVII Forum Ekonomicznego był m.in. panel dyskusyjny, zorganizowany przez dziennik „Rzeczpospolita”. Uczestniczył w nim Marcin Zieleniecki, podsekretarz stanu w MRPiPS.

 

Wiceminister Marcin Zieleniecki dyskutował na temat systemu ubezpieczeń społecznych oraz działań ZUS związanych z kontrolą umów zleceń.

 

Polityka senioralna a gospodarka

 

Drugi i trzeci dzień XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy był też okazją do dyskusji poświęconych działaniom na rzecz seniorów. Zagadnienia te prezentowała Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w MRPiPS.

 

Wiceminister Elżbieta Bojanowska uczestniczyła w debacie „Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce gospodarczej Polski”. Wydarzenie to zainaugurowało Forum III wieku.

 

Wiceminister Elżbieta Bojanowska wzięła także udział w panelu „Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny senior – konsument na rynku usług i produktów”.

do góry Ostatnia modyfikacja: 23-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: