submenu
content

Rodzina wyzwaniem samorządów

06-09-2017

 

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska  otworzyła podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy panel dyskusyjny „Czego potrzeba samorządom – wizjonerów czy urzędników”.

 

Podczas swojego wystąpienia pod tytułem „Rodzina wyzwaniem dla samorządów” wskazała, jak ważną rolę w polityce społecznej państwa odgrywają samorządy. To samorządy są bowiem realizatorami rządowego Programu Rodzina 500+,  udzielają pomocy osobom potrzebującym w zakresie niezbędnych potrzeb życiowych, wspierają osoby niepełnosprawne w społecznościach lokalnych, czy organizują różnorodne formy opieki nad dziećmi.

 

Podczas swojego wystąpienia Minister Rafalska przedstawiła także, jaka powinna być skuteczna, lokalna polityka rodzinna m.in. tak jak polityka społeczna państwa powinna odpowiadać na potrzeby rodzin z różnych środowisk, zmagających się z różnymi problemami i mieć charakter długofalowy.

 

 

- „Samorządy od dawna prowadzą własną politykę rodzinną. Ważne, by przy tym nie mylić polityki rodzinnej z polityką socjalną. Polityka socjalna skierowana jest bowiem do rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast polityka rodzinna ma charakter uniwersalny – adresowana jest do rodzin z dziećmi” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

XXVII edycja Forum Ekonomicznego w Krynicy odbywa się w dniach 5 – 7 września 2017 r. pod hasłem „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”. Jest to najważniejsze spotkanie osób świata polityki i biznesu z Europy Środkowo-Wschodniej. W wydarzeniu udział biorą przedstawiciele Kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

do góry Ostatnia modyfikacja: 22-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: