submenu
content

W Krynicy o polityce społecznej

05-09-2017

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska  wzięła udział  w międzynarodowym panelu dyskusyjnym poświęconym koordynacji polityki społecznej. Spotkanie odbyło się w ramach trwającego obecnie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

Przed jakimi wyzwaniami społecznymi stoją obecnie kraje Unii Europejskiej? W jaki sposób prowadzą swoją politykę społeczną? Jak powinna wyglądać koordynacja polityki społecznej na szczeblu unijnym? To tylko niektóre z zagadnień, jakimi zajmowali się uczestnicy międzynarodowego panelu dyskusyjnego „Koordynacja polityki socjalnej - wyzwania, bariery, perspektywy”, zorganizowanego w pierwszym dniu XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

W dyskusji, oprócz Minister Elżbiety Rafalskiej, udział wzięli: Katalina Veresné Novák - Sekretarz Stanu ds. Rodziny, Młodzieży i Spraw Międzynarodowych w węgierskim Ministerstwie ds. Zasobów Ludzkich, Wiceminister Tomáš Petříček z  Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych w  Czechach oraz Poseł RP Agnieszka Ścigaj.

 

Uczestnicy panelu omówili elementy koordynacji polityki społecznej zarówno w wymiarze lokalnym, krajowym, jak też unijnym.

 

Rynek pracy, demografia i ograniczenie ubóstwa – to są główne wyzwania dla polityki społecznej” – powiedziała podczas panelu minister Elżbieta Rafalska.

 

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej dodała przy tym, że w prowadzeniu skutecznej polityki rodzinnej, która jest kluczowym elementem polityki społecznej rządu, pomaga sytuacja na rynku pracy. „Dzietność jest związana z sytuacja na rynku pracy oraz z sytuacją ekonomiczną rodzin” - powiedziała minister Rafalska.

Minister Elżbieta Rafalska na... Minister Elżbieta Rafalska na... Minister Elżbieta Rafalska na... Minister Elżbieta Rafalska na...
do góry Ostatnia modyfikacja: 12-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: