submenu
content

Pierwsi w działaniu

28-06-2017

- Jesteście sprawcami działań, służących ideom polityki społecznej, rynkowi pracy oraz rodzinie -  powiedziała minister Elżbieta Rafalska podczas uroczystości wręczenia odznaki „Primus in Agendo”.

 

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny. Primus in Agendo oznacza po łacinie Pierwszy w działaniu. Łącznie przyznano 51 odznak.

 

- Głęboko doceniam zaangażowanie, profesjonalizm i twórcze podejście wszystkich wyróżnionych – mówiła minister Rafalska. – Staracie się być wszędzie tam, gdzie jesteście potrzebni. Nie szczędzicie sił i prywatnego czasu, żeby służyć drugiemu człowiekowi i społeczeństwu.

 

Odznaka jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego,  najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Została ustanowiona przez Radę Ministrów w 2015 r. Do jej nadawania upoważniony został Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

 

Odznaki wyróżnionym wręczyli podczas uroczystości, która odbywała się po raz pierwszy, minister Elżbieta Rafalska i sekretarz stanu Stanisław Szwed.

Wręczenie odznak „Primus in Agendo” Wręczenie odznak „Primus in... Wręczenie odznak „Primus in Agendo” Wręczenie odznak „Primus in... Wręczenie odznak „Primus in Agendo” Wręczenie odznak „Primus in... Wręczenie odznak „Primus in Agendo” Wręczenie odznak „Primus in... Wręczenie odznak „Primus in Agendo” Wręczenie odznak „Primus in... Wręczenie odznak „Primus in Agendo” Wręczenie odznak „Primus in...

Pliki do pobrania

do góry Ostatnia modyfikacja: 19-09-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: