submenu
content

Pierwsze posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

31-01-2018

Kwestie demografii były tematem pierwszego posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów pod kierownictwem wicepremier Beaty Szydło. W posiedzeniu udział wzięła minister Elżbieta Rafalska.

 

Minister Elżbieta Rafalska skomentowała najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dot. urodzeń: „Okazuje się, że mamy wzrost liczby urodzeń i on dotyczy przede wszystkim dzieci urodzonych jako drugie, trzecie.”

 

Komitet Społeczny Rady Ministrów jest organem pomocniczym rządu i premiera. Do jego zadań należy zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych oraz rekomendowanie ich premierowi i Radzie Ministrów.

 

Komitet zajmuje się m.in. inicjowaniem i koordynowaniem działań służących poprawie sytuacji rodzin w Polsce, w tym sytuacji demograficznej i dochodowej, społeczeństwa, jakości i warunków życia, a także służących wspieraniu aktywności zawodowej, edukacyjnej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej oraz poprawie dostępności i poziomu usług socjalnych i opiekuńczych oraz sytuacji osób niepełnosprawnych, ich opiekunów i osób starszych, w tym emerytów.

 

Zgodnie z grudniowym zarządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego w skład Komitetu, poza wicepremier Beaty Szydło, wchodzą także m.in. ministrowie: rodziny, pracy i polityki społecznej; edukacji, kultury, nauki i szkolnictwa wyższego, spraw wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, zdrowia, rolnictwa, sportu, finansów oraz sekretarz do spraw europejskich.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

Pierwsze posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów Pierwsze posiedzenie Komitetu...
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-08-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: