submenu
content

Zmiany na stanowisku Komendanta Głównego OHP

31-01-2018

W dniu 31 stycznia br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podziękowała za pracę dotychczasowemu Komendantowi Głównemu OHP Panu Markowi Surmaczowi.

 

Z dniem 1 lutego br. stanowisko Komendanta Głównego OHP obejmie Pan Bogdan Ścibut.

 

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i środowisk dysfunkcjonalnych. Uczestnicy kształcą się w 62 zawodach. Jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym jest 216 (stan na dzień 1 października 2017 r.), w tym: 7 centrów kształcenia i wychowania, 31 ośrodków szkolenia i wychowania, 164 hufce pracy oraz 14 środowiskowych hufców pracy.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 18-10-2018
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: